Poštovani članovi,pridruženi članovi,obitelji poginulih i umrlih pripadnika SJP GROM PU Karlovačke te nečlanovi iste molimo vas za suradnju.Naime ove 2021. godine obilježava se 30.-godišnjica našega osnutka pa će USJP GROM KŽ izraditi prigodne majice.Stoga vas molimo da željene velićine javite putem poruka ili slično na kontakt 098 901 8184-David Katić.Ujedno zamoljavamo da o ovome kontaktirate i one naše  pripadnike sa kojima ste bliski radi što veće pokrivenosti.Hvala,zdravi bili.

 

 

 

Tajnik USJP GROM KŽ                                             

 

Miro Palajsa